17-08-09

Affiche - tentoonstelling FICART I & Kunstenaars

Wilfried Vanwijnsberghe

WYNS is een wolkbewoner (naar Frans Boenders) en zijn werk is meestal vol perspectief in een roterend gebaar en een gedisciplineerde uitvoering van de geste. Hier ook ademt dit mouvement naar bevrijding en lucht.
In zijn recente werken weet hij met een kalligrafische behendigheid, gaande van de brede kwasttrek en uitlopend op een grillige doch sierlijke penseellijn zijn talrijke reisindrukken tot leven te roepen en door verschillende monochromie de toeschouwer te boeien.
Wyns is een creatief energiek individu enerzijds, belast met een kunsthistorisch verleden, getraind en gevormd door traditionele klassieke technieken, anderzijds blijft hij zoeken naar uitdrukkingsvormen in functie van het actuele bestaan.Rita Trefois
Batik kunstenares en docente, studeerde textielscheikunde en sierkunst.
Een achtergrond van wetenschappelijke en artistieke opleidingen werkt bij haar het conflict in de hand tussen technische bekwaamheid en vrije creatie. Ergens halverwege, tussen techniek en inspiratie, bestaat een spanningsveld waar kunstwerken opbloeien. Warme wasmengsels en kleurstoffen worden aangewend voor het creëren van wascomposities op weefsel. Reizen doorheen het weidse landschap van de Verenigde Staten van Amerika en van ZW China hebben haar relatie met de natuur aangehaald. Dit is te merken in haar huidig werkconcept dat ook beïnvloed is door Oosterse kalligrafie, poëzie en meditatie.


Jef Vereecke
Zoeken naar kleur ?
Meer nog dan naar 'kleur' zoeken de werken van Jef Vereecke naar 'compositie'. Want dit begrip verwijst bij uitstek naar de drie wezenlijke bestandsdelen in het samenspel: lijn, vorm én kleur.In die interactie ligt mijns inziens de zeggingskracht van zijn schilderkunst.
Een antwoord op de vraag waarom aan deze artistieke zoektocht niet zo snel een einde komt, vinden wij in het onsterfelijk vers van Rutger Kopland: 'Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom wat wij vinden niet is wat we zoeken'
Guido Herman VereeckeLeo Gommé
'De gebruikte techniek resulteert in een eigen vorm van collage met fotomateriaal of getekende fragmenten, die achteraan op het glas zijn aangebracht. Door afsch(e)uren, transparant maken of op een eigen manier behandelen, weet Leo Gommé een wereld met persoonlijk profiel toe te laten... Het vertrekpunt van zijn werk is figuratief. De gelaagdheid van zijn werk ontstaat vanuit een permanente bewerking van het te behandelen beeld. Elementen toevoegen en er blijven aan sleutelen met het oog op het behalen van een abstract resultaat. Bij het opbouwen van zijn collages is er een mentale link met vrouwen uit de schilderijen van Pol Mara.. Het surreële aspect, de invloeden van zijn verre reizen, diverse oosterse invloeden en zijn interesse in beeldmanipulatie maken van zijn werken poëzie. Deze man is met zijn collages een poëet.' (Emiel Hoorne)

Karolien Soete
Het portret, gezicht, uitstraling, wezen of kern van de persoon is voor mij een hele wereld en bijna een obsessie om ze op een of andere manier terug in het heden te brengen. Hen terug een stem geven, een aanwezigheid in deze wereld. Ik ben vooral gefascineerd door portretten van personen die in hun tijd nooit gehoord werden, verstopt in een systeem of instelling.
Portretkunst is een eeuwenoude traditie, ik tracht om deze traditie voort te zetten. Het is mijn zoektocht, en studie om de portretkunst op een nieuwe manier voor te stellen waarbij de essentie van de persoon op één of andere manier present is.Ik gebruik een eigen techniek (olieverf of vernist Japans papier/hout) Het breekbare, fragiele Japanse papier behandeld met meerdere lagen vernis vormen de basis van de werken.Martin R.Baeyens
In welke techniek het ook is uitgevoerd, een ex libris van Martin Baeyens blijft bijzonder herkenbaar. Het heeft zijn eigen vorm, zijn eigen beeldentaal, zijn eigen wereldvisie, zijn eigen schriftuur.
In zijn ex-libriswerk heeft Martin Baeyens vooral het doel voor ogen: een nieuwe bijdrage leveren. Hij wil geen beelden maken, maar kunst. Hij is als de dood voor herhaling, want herhaling is stilstand. Zodra een techniek is uitgeprobeerd of een idee is uitgedrukt, wil hij verder. Hij wil een kind blijven van zijn tijd. Kunst vindt hij pas authentiek als die direct is geënt op de tijd waarin je leeft. Aan het begin van de 21e eeuw maak je geen popart meer, beweert hij, en imiteer je niet wat kunstenaars van het fin de siècle hebben voorgedaan. Je werk moet een reflectie zijn van de maatschappij waarin je bevindt.
Bewust distantieert Baeyens zich van de mainstream en kiest hij voor een positie aan de zijkant. Daar heeft hij zijn stek gevonden, een afgebakend gebied waarin plaats is voor het experiment en de vernieuwing. Die plaats wil hij verdedigen en voor zijn principes wil hij zoveel mogelijk mensen warm maken. In de eerste plaats zijn studenten - zij zijn immers de toekomst van de grafische kunst - maar ook de grafiekliefhebbers en de verzamelaars.
Dat streven is zelden dankbaar. Voor zijn experimentele werk is er in ex-librismiddens niet altijd belangstelling. Hoe ontgoochelend dat ook mag zijn, Baeyens troost zich met de gedachte dat tijd de beste indicator is van kwaliteit. Ooit komen de bladen boven drijven die nu veronachtzaamd worden, zoals zijn printplaten uit de jaren tachtig en negentig, die gezochte verzamelobjecten zijn geworden.Annie Tollenaere

Mijn fascinatie gaat vooral uit naar de natuur in al haar facetten.
De schoonheid, kracht, de drang tot overleven en de daarbij horende mystiek. Dit omzetten in beeldentaal probeer ik, enerzijds door te schilderen en anderzijds door het maken van sculpturen.
Er is steeds een actie- reactiemoment en dit probeer ik te vatten.
Door observatie ben ik veel dieper gaan nadenken over het leven, de waarden die we vooropstellen, de voor- en nadelen van het steeds ouder worden en de onmacht om de ouderen een menswaardige, zinvolle manier hun laatste jaren te laten beleven.
De poppen zijn reflecties van mijn emoties, misschien zijn het zelfportretten die je kan opvatten als een poging om het menselijk bestaan te vertalen naar woordeloze herinneringspunten.
Het zijn beelden die uitnodigen om even bij stil te staan.Bonnaffé Thierry

Cineast, designer, plastisch kunstenaar, specialiseerde zich in het afbeelden van het vrouwelijk naakt.
Een gepassioneerd schilder van het vrouwelijk figuur en dit in houtskool, pastel, sanguine en acryl op doek.
Maakt ook art-foto's, portefolio's, illustraties alsook muurschilderingen en fresco's.
Verzamelt rond zich kunstenaars en kunstliefhebbers via de culturele vereniging 'Flemish Nudes'.
Is ook gekend om zijn sociaal engagement o.a. de wekelijkse Gentse tweedehandse boekenmarkt.
In oktober verschijnt het boek 'Bonnaffé on Bonnaffé' een zinvol,kunstzing en authentiek boek over zijn werk als kunstenaar.