22-10-09

Welkomswoord op de opening van de tentoonstelling


Mevrouwen, mijne heren,

Mag ik jullie van harte welkom heten op de opening van de tentoonstelling ' FICART I ' waar de werken van de kunstenaars worden tentoongesteld die deelnamen aan de rubriek ' FicArt ' van de website ' FIC123 ' sinds februari 2007.

Ik zou hier een uitgebreide beschrijving van de kunstenaars en van hun werk kunnen geven maar ik beperkt me tot een krachtzin.

In volgorde van deelneming aan de rubriek ' FicArt '

Wilfried Vanwijnsberghe is een wolkbewoner en een creatief energiek individu belast met een kunsthistorisch verleden, getraind en gevormd door traditionele klassieke technieken en anderzijds blijft hij zoeken naar uitdrukkingsvormen in functie van het actuele bestaan.

Recente reizen doorheen het weidse landschap van de Verenigde Staten van Amerika en van Z.W. China hebben de relatie van batik kunstenares Rita Trefois met de natuur aangehaald en dit is te merken in haar huidig werkconcept dat ook beinvloed is door oosterse kalligrafie, poëzie en meditatie.

Meer nog dan naar kleur zoeken de werken van Jef Vereecke naar compositie, want met dit begrip verwijst hij bij uitstek naar drie wezenlijke bestandsdelen in het samenspel lijn-vorm-kleur en in die interactie ligt de zeggingskracht van zijn schilderkunst

De gebruikte techniek van Leo Gommé resulteert in een eigen vorm van collage met fotomateriaal of getekende fragmenten die achteraan op het glas zijn aangebracht.Het surreële aspect, de invloeden van zijn verre reizen, diverse oosterse invloeden en zijn interesse in beeldmanupilatie maken van zijn werken poëzie.

Het portret, gezicht, uitstraling, wezen of kern van een persoon is voor Karolien Soete een hele wereld en bijna een obsessie om ze op een of andere manier in het heden te brengen. Ze is vooral gefascineerd door portretten van personen die in hun tijd nooit gehoord werden, verstopt in een systeem of instelling.

In welke techniek het ook is uitgevoerd een ex-libris van Martin Baeyens blijft bijzonder herkenbaar, het heeft zijn eigen vorm, zijn eigen beeldentaal, zijn eigen wereldvisie en zijn eigen schriftuur. In zijn ex-libriswerk heeft hij vooral het doel voor ogen een nieuwe bijdrage te leveren, hij wil geen beelden maken maar kunst.

De fascinatie van Annie Tollenaere gaat vooral uit naar de natuur in al haar facetten, de schoonheid, de kracht, de drang tot overleven en de daarbij horende mystiek. Ze probeert dit om te zetten in beeldentaal, enerzijds door te schilderen en anderzijds door het maken van sculpturen, het zijn beelden die uitnodigen om even bij stil te staan.

Cineast, designer, plastisch kunstenaar Thierry Bonnaffé is gespecialiseerd in het afbeelden van het vrouwelijk naakt. Een gepassionneerd schilder van het vrouwelijk figuur en dit in houtskool, pastel, sanguine en acryl op doek.
Deze maand verschijnt het boek ' Bonnaffé on Bonnaffé ' over zijn werk als kunstenaar.

Jullie kunnen zodadelijk met hen zelf een uitvoerig gesprek voeren.

Een DVD met het werk van de kunstenaars en de voorstelling van FIC123 is tevens beschikbaar.

Tenslotte een woord van dank.
Ik dank de kunstenaars voor hun bereidwillige medewerking.
Tom Van Braeckel de programmeur van de website FIC123 en voor het maken van de DVD.
Pia Cabuy van het Achterhuis.
Jeanine en Paulette voor de receptie.
Tenslotte jullie, voor jullie aanwezigheid en de interesse voor de kunst.

Ik nodig jullie hierbij uit voor een drankje.

21-09-09

Persmap ' FICART I '

FICART I
Een tentoonstelling van FIC123

Sinds 2007 heeft 'FIC123.BE – Een website met info en cultuur' aan een aantal kunstenaars gevraagd hun werk voor te stellen in de rubriek FicArt en dit voor een periode van drie maanden.
Hun werk kan men steeds bekijken via het archief van deze rubriek.

Nu richt FIC123.BE 'FICART I' in, een tentoonstelling met het werk van acht kunstenaars die deelnamen aan FicArt van 2007 tot eind 2009.

Wilfried Vanwijnsberghe
Rita Trefois
Jef Vereecke
Leo Gommé
Karolien Soete
Martin R. Baeyens
Annie Tollenaere
Thierry Bonnaffé

Deze tentoonstelling kan men bezoeken in
'Het Achterhuis'
op 4 – 11 en 18 october 2009 van 13h30 tot 18h30

Welkomswoord en receptie op 4 oktober 2009 om 14h30

Het Achterhuis is gelegen Diksmuidestraat, 41 Gent

Er is ruime parking op wandelafstand rond het Paul de Smet de Naeyerpark.


Websites

Contact
Hamelinck Lucien - Johannes Schrantstraat 173 9000 Gent 09.225.39.27

De kunstenaars


Wilfried Vanwijnsberghe

WYNS is een wolkbewoner (naar Frans Boenders) en zijn werk is meestal vol perspectief in een roterend gebaar en een gedisciplineerde uitvoering van de geste. Hier ook ademt dit mouvement naar bevrijding en lucht.
In zijn recente werken weet hij met een kalligrafische behendigheid, gaande van de brede kwasttrek en uitlopend op een grillige doch sierlijke penseellijn zijn talrijke reisindrukken tot leven te roepen en door verschillende monochromie de toeschouwer te boeien.
Wyns is een creatief energiek individu enerzijds, belast met een kunsthistorisch verleden, getraind en gevormd door traditionele klassieke technieken, anderzijds blijft hij zoeken naar uitdrukkingsvormen in functie van het actuele bestaan.

Rita Trefois

Batik kunstenares en docente, studeerde textielscheikunde en sierkunst.
Een achtergrond van wetenschappelijke en artistieke opleidingen werkt bij haar het conflict in de hand tussen technische bekwaamheid en vrije creatie. Ergens halverwege, tussen techniek en inspiratie, bestaat een spanningsveld waar kunstwerken opbloeien. Warme wasmengsels en kleurstoffen worden aangewend voor het creëren van wascomposities op weefsel. Reizen doorheen het weidse landschap van de Verenigde Staten van Amerika en van ZW China hebben haar relatie met de natuur aangehaald. Dit is te merken in haar huidig werkconcept dat ook beïnvloed is door Oosterse kalligrafie, poëzie en meditatie.


Jef Vereecke
Zoeken naar kleur ?
Meer nog dan naar 'kleur' zoeken de werken van Jef Vereecke naar 'compositie'. Want dit begrip verwijst bij uitstek naar de drie wezenlijke bestandsdelen in het samenspel: lijn, vorm én kleur.In die interactie ligt mijns inziens de zeggingskracht van zijn schilderkunst.
Een antwoord op de vraag waarom aan deze artistieke zoektocht niet zo snel een einde komt, vinden wij in het onsterfelijk vers van Rutger Kopland: 'Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom wat wij vinden niet is wat we zoeken'
Guido Herman VereeckeLeo Gommé
'De gebruikte techniek resulteert in een eigen vorm van collage met fotomateriaal of getekende fragmenten, die achteraan op het glas zijn aangebracht. Door afsch(e)uren, transparant maken of op een eigen manier behandelen, weet Leo Gommé een wereld met persoonlijk profiel toe te laten... Het vertrekpunt van zijn werk is figuratief. De gelaagdheid van zijn werk ontstaat vanuit een permanente bewerking van het te behandelen beeld. Elementen toevoegen en er blijven aan sleutelen met het oog op het behalen van een abstract resultaat. Bij het opbouwen van zijn collages is er een mentale link met vrouwen uit de schilderijen van Pol Mara.. Het surreële aspect, de invloeden van zijn verre reizen, diverse oosterse invloeden en zijn interesse in beeldmanipulatie maken van zijn werken poëzie. Deze man is met zijn collages een poëet.' (Emiel Hoorne)Karolien Soete
Het portret, gezicht, uitstraling, wezen of kern van de persoon is voor mij een hele wereld en bijna een obsessie om ze op een of andere manier terug in het heden te brengen. Hen terug een stem geven, een aanwezigheid in deze wereld. Ik ben vooral gefascineerd door portretten van personen die in hun tijd nooit gehoord werden, verstopt in een systeem of instelling.
Portretkunst is een eeuwenoude traditie, ik tracht om deze traditie voort te zetten. Het is mijn zoektocht, en studie om de portretkunst op een nieuwe manier voor te stellen waarbij de essentie van de persoon op één of andere manier present is.Ik gebruik een eigen techniek (olieverf of vernist Japans papier/hout) Het breekbare, fragiele Japanse papier behandeld met meerdere lagen vernis vormen de basis van de werken.

Martin R.Baeyens

In welke techniek het ook is uitgevoerd, een ex libris van Martin Baeyens blijft bijzonder herkenbaar. Het heeft zijn eigen vorm, zijn eigen beeldentaal, zijn eigen wereldvisie, zijn eigen schriftuur.
In zijn ex-libriswerk heeft Martin Baeyens vooral het doel voor ogen: een nieuwe bijdrage leveren. Hij wil geen beelden maken, maar kunst. Hij is als de dood voor herhaling, want herhaling is stilstand. Zodra een techniek is uitgeprobeerd of een idee is uitgedrukt, wil hij verder. Hij wil een kind blijven van zijn tijd. Kunst vindt hij pas authentiek als die direct is geënt op de tijd waarin je leeft. Aan het begin van de 21e eeuw maak je geen popart meer, beweert hij, en imiteer je niet wat kunstenaars van het fin de siècle hebben voorgedaan. Je werk moet een reflectie zijn van de maatschappij waarin je bevindt.
Bewust distantieert Baeyens zich van de mainstream en kiest hij voor een positie aan de zijkant. Daar heeft hij zijn stek gevonden, een afgebakend gebied waarin plaats is voor het experiment en de vernieuwing. Die plaats wil hij verdedigen en voor zijn principes wil hij zoveel mogelijk mensen warm maken. In de eerste plaats zijn studenten - zij zijn immers de toekomst van de grafische kunst - maar ook de grafiekliefhebbers en de verzamelaars.
Dat streven is zelden dankbaar. Voor zijn experimentele werk is er in ex-librismiddens niet altijd belangstelling. Hoe ontgoochelend dat ook mag zijn, Baeyens troost zich met de gedachte dat tijd de beste indicator is van kwaliteit. Ooit komen de bladen boven drijven die nu veronachtzaamd worden, zoals zijn printplaten uit de jaren tachtig en negentig, die gezochte verzamelobjecten zijn geworden.Annie Tollenaere

Mijn fascinatie gaat vooral uit naar de natuur in al haar facetten.
De schoonheid, kracht, de drang tot overleven en de daarbij horende mystiek. Dit omzetten in beeldentaal probeer ik, enerzijds door te schilderen en anderzijds door het maken van sculpturen.
Er is steeds een actie- reactiemoment en dit probeer ik te vatten.
Door observatie ben ik veel dieper gaan nadenken over het leven, de waarden die we vooropstellen, de voor- en nadelen van het steeds ouder worden en de onmacht om de ouderen een menswaardige, zinvolle manier hun laatste jaren te laten beleven.
De poppen zijn reflecties van mijn emoties, misschien zijn het zelfportretten die je kan opvatten als een poging om het menselijk bestaan te vertalen naar woordeloze herinneringspunten.
Het zijn beelden die uitnodigen om even bij stil te staan.


Bonnaffé Thierry

Cineast, designer, plastisch kunstenaar, specialiseerde zich in het afbeelden van het vrouwelijk naakt.
Een gepassioneerd schilder van het vrouwelijk figuur en dit in houtskool, pastel, sanguine en acryl op doek.
Maakt ook art-foto's, portefolio's, illustraties alsook muurschilderingen en fresco's.
Verzamelt rond zich kunstenaars en kunstliefhebbers via de culturele vereniging 'Flemish Nudes'.
Is ook gekend om zijn sociaal engagement o.a. de wekelijkse Gentse tweedehandse boekenmarkt.
In oktober verschijnt het boek 'Bonnaffé on Bonnaffé' een zinvol,kunstzinnig en authentiek boek over zijn werk als kunstenaar.


Contacten


Wilfried Vanwijnsberghe
Art & Display
Weimanstraat 28
B. 8377 Zuienkerke
Tel-Fax: 050/31.08.40
GSM: 0472/78.13.76
E-mail:
mailto:artanddisplay@yahoo.com

Rita Trefois
Lijnmolenstraat 52
9040 Sint-Amandsberg – Gent
Tel : 09/229.18.49
GSM : 0478/34.71.19
E- mail :
rita.trefois@pandora.be - batiktrefois@hotmail.com

Website :
http://www.ritatrefois.be/


Jef Vereecke
Fortune De Kokerlaan 19
9940 Evergem
Tel. 09/258.16.87
GSM. 0475/65.90.40
E-mail.
jefhuguette@pandora.be

Website:
http://www.jev.be/
 
 


 
Leo Gommé
Mont 142
7890 Ellezelles
GSM:. 0495/21.58.80
Tel.: 068/45.22.16
E-mail:
lgomme@hotmail.com

Website:
gomme.exto.be

Karolien Soete
Boerderijstraat 110
9000 Gent
GSM : 0494/34.56.74

Martin R. Baeyens
Schildekensstraat 55
B 9340 Smetlede
Tel-Fax : 09/369.02.63
E-mail:
martin.baeyens@telenet.be

Website:
http://www.martinbaeyens.tk/

Annie Tollenaere
Langerbrugsestraat 193
B 9940 Evergem
Tel : 09 /253.54.65
E-mail: tollenaere.annie@tolaworld.be
Thierry Bonnaffé
Ajuinlei 12
9000 Gent
GSM : 0475/32.43.36


FIC123.BE


Over FIC123

Toen een goede vriend, bij wie ik het internet ontdekte, in 2003 een nieuwe computer aanschafte, kreeg ik zijn oude PC. Dit werd de basis wat later FIC123.BE zou worden.
In die tijd werden alle gegevens opgeslagen voor persoonlijk gebruik.
Het idee om al de informatie op het internet te plaatsen kwam er in 2006.
Reeds bij de eerste ontmoeting met informaticus Tom Van Braeckel, aan wie ik mijn project voorstelde, begrepen we elkaar onmiddellijk. Hij ontwierp de website en kort nadien was de eerste versie klaar.
Gezien de gegevens uit 1 - “Favorieten” , 2 - “Informatie” en 3 - “Cultuur” bestonden kreeg de website de naam van FIC123.BE
Aan mij de taak om alle gegevens in te brengen, alsook de dagelijkse aanpassingen en updates van de diverse rubrieken en blogs.
Sinds de start van FIC123.BE is de website voortdurend uitgebreid en bevat nu de volgende rubrieken :

FicFav I-II-III-IV-V-VI-VII-RSS
FicExpo
FicPBase
InfoFlash
FicArt
Blog FicExpo
Blog Website per dag
Blog KunstRaam
Blog CultuurBox
Blog CultuurBox U.S.A. & Canada
Blog KunstBox
Blog CultuurBericht
Blog FAVI

FIC123 heeft nu meer dan 1.000 pageviews per dag.

De senior en de jonge informaticus hebben voor 2010-2011 een videoproject geplant met info en reportages over tentoonstellingen in musea en kunstgalerijen.

Hamelinck Lucien


FIC123.BE
Een website met info en cultuur.

Hosting bij VIBIT

Registratie domeinnaam bij Dcube

Ontworpen door Tom Van Braeckel naar een idee van Hamelinck Lucien


Favorieten - sedert 15.04.2006
Via “Mijn eigen favorieten.nl”
Deze database bevat meer dan 4000 links.FicExpo - sedert 15.04.2006
De lopende- en toekomstige tentoonstellingen van meer dan 800 musea in 400 steden zijn opgenomen in deze database.


FicPBase - sedert 15.04.2006
Via “Pbase.com U.S.A.”
Deze fotobase, met meer dan 18000 foto's, omvat diverse onderwerpen gaande van toerisme tot kunst.


InfoFlash - sedert 01.07.2006
De tentoonstelling, museum, kunstbeurs, de website van de week en nieuws van FIC123.


FicArt - sedert 15.02.2007
Een kunstenaar/kunstenares stelt zijn/haar werk voor.


De Blogs van FIC123.BE

FicExpo - startdatum 01.06.2008
Dagelijks de tentoonstellingen die van start gaan in Europa uit FicExpo van FIC123.

Website per dag - startdatum 01.09.2008
Alle dagen een website om op een andere wijze te surfen

CultuurBox - startdatum 13.11.2008
Iedere week een tip voor een culturele uitstap.

KunstRaam - startdatum 25.11.2008
Voor de liefhebbers van kunst. Een kunstenaar stelt één van zijn werken voor.

KunstBox - startdatum 28.11.2008
Kunst via You Tube, Dailymotion en Artcyclopedia.

CultuurBericht - Startdatum 01.12.2008
De culturele berichten van FIC123.

FAVI - startdatum 14.01.2009
FicArtVideo

CultuurBox U.S.A. - startdatum 23.01.2009
Iedere week een tip voor een culturele uitstap in de U.S.A .

FICART I - startdatum 15.07.2009
De tentoonstelling van FIC123Een DVD met de voorstelling van 'FIC123.BE' en met de werken van de deelnemende kunstenaars aan 'FICART I' is beschikbaar tijdens de tentoonstelling.Contact

FIC123
Hamelinck Lucien

Drongensesteenweg 241 bus 4
9000 Gent


Tel : 09.225.39.27

17-08-09

Affiche - tentoonstelling FICART I & Kunstenaars

Wilfried Vanwijnsberghe

WYNS is een wolkbewoner (naar Frans Boenders) en zijn werk is meestal vol perspectief in een roterend gebaar en een gedisciplineerde uitvoering van de geste. Hier ook ademt dit mouvement naar bevrijding en lucht.
In zijn recente werken weet hij met een kalligrafische behendigheid, gaande van de brede kwasttrek en uitlopend op een grillige doch sierlijke penseellijn zijn talrijke reisindrukken tot leven te roepen en door verschillende monochromie de toeschouwer te boeien.
Wyns is een creatief energiek individu enerzijds, belast met een kunsthistorisch verleden, getraind en gevormd door traditionele klassieke technieken, anderzijds blijft hij zoeken naar uitdrukkingsvormen in functie van het actuele bestaan.Rita Trefois
Batik kunstenares en docente, studeerde textielscheikunde en sierkunst.
Een achtergrond van wetenschappelijke en artistieke opleidingen werkt bij haar het conflict in de hand tussen technische bekwaamheid en vrije creatie. Ergens halverwege, tussen techniek en inspiratie, bestaat een spanningsveld waar kunstwerken opbloeien. Warme wasmengsels en kleurstoffen worden aangewend voor het creëren van wascomposities op weefsel. Reizen doorheen het weidse landschap van de Verenigde Staten van Amerika en van ZW China hebben haar relatie met de natuur aangehaald. Dit is te merken in haar huidig werkconcept dat ook beïnvloed is door Oosterse kalligrafie, poëzie en meditatie.


Jef Vereecke
Zoeken naar kleur ?
Meer nog dan naar 'kleur' zoeken de werken van Jef Vereecke naar 'compositie'. Want dit begrip verwijst bij uitstek naar de drie wezenlijke bestandsdelen in het samenspel: lijn, vorm én kleur.In die interactie ligt mijns inziens de zeggingskracht van zijn schilderkunst.
Een antwoord op de vraag waarom aan deze artistieke zoektocht niet zo snel een einde komt, vinden wij in het onsterfelijk vers van Rutger Kopland: 'Hoe zal ik dit uitleggen, dit waarom wat wij vinden niet is wat we zoeken'
Guido Herman VereeckeLeo Gommé
'De gebruikte techniek resulteert in een eigen vorm van collage met fotomateriaal of getekende fragmenten, die achteraan op het glas zijn aangebracht. Door afsch(e)uren, transparant maken of op een eigen manier behandelen, weet Leo Gommé een wereld met persoonlijk profiel toe te laten... Het vertrekpunt van zijn werk is figuratief. De gelaagdheid van zijn werk ontstaat vanuit een permanente bewerking van het te behandelen beeld. Elementen toevoegen en er blijven aan sleutelen met het oog op het behalen van een abstract resultaat. Bij het opbouwen van zijn collages is er een mentale link met vrouwen uit de schilderijen van Pol Mara.. Het surreële aspect, de invloeden van zijn verre reizen, diverse oosterse invloeden en zijn interesse in beeldmanipulatie maken van zijn werken poëzie. Deze man is met zijn collages een poëet.' (Emiel Hoorne)

Karolien Soete
Het portret, gezicht, uitstraling, wezen of kern van de persoon is voor mij een hele wereld en bijna een obsessie om ze op een of andere manier terug in het heden te brengen. Hen terug een stem geven, een aanwezigheid in deze wereld. Ik ben vooral gefascineerd door portretten van personen die in hun tijd nooit gehoord werden, verstopt in een systeem of instelling.
Portretkunst is een eeuwenoude traditie, ik tracht om deze traditie voort te zetten. Het is mijn zoektocht, en studie om de portretkunst op een nieuwe manier voor te stellen waarbij de essentie van de persoon op één of andere manier present is.Ik gebruik een eigen techniek (olieverf of vernist Japans papier/hout) Het breekbare, fragiele Japanse papier behandeld met meerdere lagen vernis vormen de basis van de werken.Martin R.Baeyens
In welke techniek het ook is uitgevoerd, een ex libris van Martin Baeyens blijft bijzonder herkenbaar. Het heeft zijn eigen vorm, zijn eigen beeldentaal, zijn eigen wereldvisie, zijn eigen schriftuur.
In zijn ex-libriswerk heeft Martin Baeyens vooral het doel voor ogen: een nieuwe bijdrage leveren. Hij wil geen beelden maken, maar kunst. Hij is als de dood voor herhaling, want herhaling is stilstand. Zodra een techniek is uitgeprobeerd of een idee is uitgedrukt, wil hij verder. Hij wil een kind blijven van zijn tijd. Kunst vindt hij pas authentiek als die direct is geënt op de tijd waarin je leeft. Aan het begin van de 21e eeuw maak je geen popart meer, beweert hij, en imiteer je niet wat kunstenaars van het fin de siècle hebben voorgedaan. Je werk moet een reflectie zijn van de maatschappij waarin je bevindt.
Bewust distantieert Baeyens zich van de mainstream en kiest hij voor een positie aan de zijkant. Daar heeft hij zijn stek gevonden, een afgebakend gebied waarin plaats is voor het experiment en de vernieuwing. Die plaats wil hij verdedigen en voor zijn principes wil hij zoveel mogelijk mensen warm maken. In de eerste plaats zijn studenten - zij zijn immers de toekomst van de grafische kunst - maar ook de grafiekliefhebbers en de verzamelaars.
Dat streven is zelden dankbaar. Voor zijn experimentele werk is er in ex-librismiddens niet altijd belangstelling. Hoe ontgoochelend dat ook mag zijn, Baeyens troost zich met de gedachte dat tijd de beste indicator is van kwaliteit. Ooit komen de bladen boven drijven die nu veronachtzaamd worden, zoals zijn printplaten uit de jaren tachtig en negentig, die gezochte verzamelobjecten zijn geworden.Annie Tollenaere

Mijn fascinatie gaat vooral uit naar de natuur in al haar facetten.
De schoonheid, kracht, de drang tot overleven en de daarbij horende mystiek. Dit omzetten in beeldentaal probeer ik, enerzijds door te schilderen en anderzijds door het maken van sculpturen.
Er is steeds een actie- reactiemoment en dit probeer ik te vatten.
Door observatie ben ik veel dieper gaan nadenken over het leven, de waarden die we vooropstellen, de voor- en nadelen van het steeds ouder worden en de onmacht om de ouderen een menswaardige, zinvolle manier hun laatste jaren te laten beleven.
De poppen zijn reflecties van mijn emoties, misschien zijn het zelfportretten die je kan opvatten als een poging om het menselijk bestaan te vertalen naar woordeloze herinneringspunten.
Het zijn beelden die uitnodigen om even bij stil te staan.Bonnaffé Thierry

Cineast, designer, plastisch kunstenaar, specialiseerde zich in het afbeelden van het vrouwelijk naakt.
Een gepassioneerd schilder van het vrouwelijk figuur en dit in houtskool, pastel, sanguine en acryl op doek.
Maakt ook art-foto's, portefolio's, illustraties alsook muurschilderingen en fresco's.
Verzamelt rond zich kunstenaars en kunstliefhebbers via de culturele vereniging 'Flemish Nudes'.
Is ook gekend om zijn sociaal engagement o.a. de wekelijkse Gentse tweedehandse boekenmarkt.
In oktober verschijnt het boek 'Bonnaffé on Bonnaffé' een zinvol,kunstzing en authentiek boek over zijn werk als kunstenaar.

17-07-09

FICART I - Tentoonstelling - Expostion - ExhibitionFICART I


Een tentoonstelling van FIC123


Met werk van

Wilfried Vanwijnsberghe

Rita Trefois

Jef Vereecke

Leo Gommé

Karolien Soete

Martin R. Baeyens

Annie Tollenaere

Thierry Bonnaffé


4 - 11 en 18 oktober 2009

Het Achterhuis
Diksmuidestraat 41
9000 Gent

Openingsuren 13h30 tot 18h30

Welkomswoord & receptie op 4 oktober 2009 om 14h30


FIC123.BE een website met info en cultuur nodigt U graag uit op de vernissage van zondag 4 oktober 2009.


Website : FIC123.BE - FicArt

Contact : FIC123@SKYNET.BE

15-07-09

Het Achterhuis - Diksmuidestraat 41 - 9000 Gent


Grotere kaart weergeven

Ruime parkeermogelijkheden op wandelafstand !
Paul de Smet de Naeyerplein.

Des parkings à proximité sont à votre disposition !
Paul de Smet de Naeyerplein.

Large parking facilities nearby !
Paul de Smet de Naeyerplein.

Website : Het Achterhuis

FIC123.BE een website met info en Cultuur.

14-07-09