22-10-09

Welkomswoord op de opening van de tentoonstelling


Mevrouwen, mijne heren,

Mag ik jullie van harte welkom heten op de opening van de tentoonstelling ' FICART I ' waar de werken van de kunstenaars worden tentoongesteld die deelnamen aan de rubriek ' FicArt ' van de website ' FIC123 ' sinds februari 2007.

Ik zou hier een uitgebreide beschrijving van de kunstenaars en van hun werk kunnen geven maar ik beperkt me tot een krachtzin.

In volgorde van deelneming aan de rubriek ' FicArt '

Wilfried Vanwijnsberghe is een wolkbewoner en een creatief energiek individu belast met een kunsthistorisch verleden, getraind en gevormd door traditionele klassieke technieken en anderzijds blijft hij zoeken naar uitdrukkingsvormen in functie van het actuele bestaan.

Recente reizen doorheen het weidse landschap van de Verenigde Staten van Amerika en van Z.W. China hebben de relatie van batik kunstenares Rita Trefois met de natuur aangehaald en dit is te merken in haar huidig werkconcept dat ook beinvloed is door oosterse kalligrafie, poëzie en meditatie.

Meer nog dan naar kleur zoeken de werken van Jef Vereecke naar compositie, want met dit begrip verwijst hij bij uitstek naar drie wezenlijke bestandsdelen in het samenspel lijn-vorm-kleur en in die interactie ligt de zeggingskracht van zijn schilderkunst

De gebruikte techniek van Leo Gommé resulteert in een eigen vorm van collage met fotomateriaal of getekende fragmenten die achteraan op het glas zijn aangebracht.Het surreële aspect, de invloeden van zijn verre reizen, diverse oosterse invloeden en zijn interesse in beeldmanupilatie maken van zijn werken poëzie.

Het portret, gezicht, uitstraling, wezen of kern van een persoon is voor Karolien Soete een hele wereld en bijna een obsessie om ze op een of andere manier in het heden te brengen. Ze is vooral gefascineerd door portretten van personen die in hun tijd nooit gehoord werden, verstopt in een systeem of instelling.

In welke techniek het ook is uitgevoerd een ex-libris van Martin Baeyens blijft bijzonder herkenbaar, het heeft zijn eigen vorm, zijn eigen beeldentaal, zijn eigen wereldvisie en zijn eigen schriftuur. In zijn ex-libriswerk heeft hij vooral het doel voor ogen een nieuwe bijdrage te leveren, hij wil geen beelden maken maar kunst.

De fascinatie van Annie Tollenaere gaat vooral uit naar de natuur in al haar facetten, de schoonheid, de kracht, de drang tot overleven en de daarbij horende mystiek. Ze probeert dit om te zetten in beeldentaal, enerzijds door te schilderen en anderzijds door het maken van sculpturen, het zijn beelden die uitnodigen om even bij stil te staan.

Cineast, designer, plastisch kunstenaar Thierry Bonnaffé is gespecialiseerd in het afbeelden van het vrouwelijk naakt. Een gepassionneerd schilder van het vrouwelijk figuur en dit in houtskool, pastel, sanguine en acryl op doek.
Deze maand verschijnt het boek ' Bonnaffé on Bonnaffé ' over zijn werk als kunstenaar.

Jullie kunnen zodadelijk met hen zelf een uitvoerig gesprek voeren.

Een DVD met het werk van de kunstenaars en de voorstelling van FIC123 is tevens beschikbaar.

Tenslotte een woord van dank.
Ik dank de kunstenaars voor hun bereidwillige medewerking.
Tom Van Braeckel de programmeur van de website FIC123 en voor het maken van de DVD.
Pia Cabuy van het Achterhuis.
Jeanine en Paulette voor de receptie.
Tenslotte jullie, voor jullie aanwezigheid en de interesse voor de kunst.

Ik nodig jullie hierbij uit voor een drankje.